30 днів на повернення
гарантія задоволення
Швидка відправка

Правила користування

Зміст даних Правил можна скачати в форматі PDF. Безкоштовну програму для перегляду файлів в форматі PDF можна скачати з сайту розробника с сайта производителя.

Інтернет-магазин www.eobuv.com.ua дбає про права споживача. Споживач не може відмовитися від прав, наданих йому чинним законодавством, зокрема законами, що захищають права cпоживачів. Положення договору, які обмежують права споживача, визначені чинним законодавством, є недійсними, і в такому випадку застосовуються положення чинного законодавства. Положення даних Правил не обмежують будь-яких прав споживачів, наданих їм відповідними положеннями законів, а всі можливі сумніви трактуватимуться на користь споживача. У випадку ймовірної розбіжності положень даних Правил з чинними правовими нормами, пріоритет мають чинні правові норми і сторони повинні їх дотримуватися.

 • 3. УМОВИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  • 3.1. Істотні характеристики предмету Договору купівлі-продажу містяться на кожній сторінці обраного Товару.
  • 3.2. Продавець надає можливість Клієнту складати Замовлення на обрані Товари наступними способами:
   • в Інтернет-магазині
   • контактуючи з ОOК
   • по телефону
   • через електронну пошту
   • через Мобільний додаток
  • 3.3. При наданні послуг Продавець може використовувати способи оформлення замовлення та використовувати засоби які допомагають це здійснити на відстані на умовах описаних в Правилах Інтернет-магазину.
  • 3.4.Приймання Клієнтом умов Договору купівлі-продажу та його укладання між Клієнтом і Продавцем починається після складання Клієнтом Замовлення та його направлення Продавцю.
  • 3.5. Продавець надає можливість Клієнту складати Замовлення через сайт Інтернет-магазину/Мобільний додаток, виконуючи послідовно наступні дії:
   • Клієнт додає обраний Товар(и) до Кошика, після чого переходить до бланку Замовлення.
   • Клієнт, який має створений Профіль, підтверджує в бланку Замовлення актуальність даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу. Користувач, який не має створеного Профілю, повинен самостійно заповнити бланк Замовлення, зазначивши дані, необхідні для укладення і виконання Договору купівлі-продажу. Надання неактуальних або неточних даних про Клієнта може перешкодити виконанню Договору. При заповненні Замовлення необхідно зазначити наступні дані Клієнта: ім'я і прізвище, адресу доставки (вулиця, номер будинку, квартири, поштовий індекс, місто, країну), адресу електронної пошти, номер контактного телефону та інформацію, що стосується Договору купівлі-продажу: найменування Товару(ів); кількість Товару(ів), у випадку доступу до такої інформації - тип, колір і розмір Товару; місце та спосіб доставки Товару(ів); спосіб оплати. У випадку, якщо Клієнтами не є Споживачі, необхідно також вказати найменування компанії, а для виставлення інвойсу необхідно також зазначити ідентифікаційний номер.
   • Клієнт обирає один із пропонованих способів доставки.
   • Клієнт обирає спосіб оплати Ціни Товару та інших платежів, що обраховуються та зазначаються в бланку Замовлення на підставі вибору, здійсненого Клієнтом. Клієнт надає згоду на обробку персональних даних шляхом направлення Продавцю бланку Замовлення з використання функціоналу, передбаченому на сайті.
   • Клієнт надсилає Замовлення (складає оферту) шляхом натискання “Замовляю і оплачую”. У випадку, коли Клієнт не створював Профіль і раніше не приймав цих Правил Інтернет-магазину, Клієнт зобов'язаний прийняти умови Правил, поставивши відповідну позначку.
   • У процесі складання Замовлення до моменту натискання “Замовляю і оплачую” Клієнт має можливість самостійно коригувати введені дані на панелі “Кошик” через додавання або видалення обраних позицій з Кошика.
   • В залежності від обраного способу оплати Клієнт може бути перенаправлений до сайтів постачальників послуг проміжного характеру з метою закінчення проведення оплати.
  • 3.6. Договір купівлі-продажу може укладатися сторонами й іншим способом, ніж ті, що зазначені вищі, а саме: з використанням інших способів порозуміння на відстані, а також у телефонному режимі. В такому випадку:
   • Продавець надсилає Клієнту електронне повідомлення з підтвердженням змісту запропонованого Договору купівлі-продажу;
   • Клієнт приймає пропозицію Продавця шляхом направлення Продавцю Замовлення на адресу електронної пошти, з якої отримав електронне повідомлення;
   • У випадку, коли Клієнт не створював Профілю та попередньо не приймав цих Правил, Клієнт зобов'язаний прийняти умови Правил, поставивши відповідну позначку.
  • 3.7. В інших, ніж в п. 6 вище укладення Договору купівлі-продажу з використанням інших способів комунікації на відстані, в телефонному режимі, з ініціативи Споживача.
  • 3.8. Інтернет-магазин у відповідь на отримане Замовлення неодмінно направляє Клієнту електронне повідомлення на вказану електронну адресу з підтвердженням надходження Замовлення і процесом його перевірки
  • 3.9. Після перевірки Замовлення, без виправданого запізнення, Продавець направляє Клієнту повідомлення з:
   • а. підтвердженням прийняття однієї або декількох окремих пропозицій Товару, включених Клієнтом у Замовлення, і підтвердженням укладення Договору купівлі-Продажу (прийняття до виконання Замовлення щодо Товарів, зазначених у повідомленні); або
   • b. інформацією про неможливість прийняття Продавцем Замовлення Клієнта до виконання (часткове його виконання) з причин не здійснення оплати Клієнтом згідно обраного Клієнтом способу попередньої оплати Замовлення параграф 4.5; або
   • c. інформацією, про неможливість підтвердження Продавцем Замовлення Клієнта параграф 11.6 у випадку невиконання Клієнтом умов договору купівлі-продажу, укладеного з Продавцем раніше, та відповідно до якого Продавець виконав свої зобов’язання в повному обсязі параграф 4.5(наприклад, у випадках, коли товар доставлений, але не отриманий і не оплачений Клієнтом).
  • 3.10. Договір купівлі-продажу, укладений в момент, коли підтверджена оферта, та в момент отримання повідомлення, про яке мова йде в параграфі 3.9. (див.вище), Продавець відправляє Клієнтові підтвердження умов Договору на вказану Клієнтом адресу електронної пошти.
  • 3.11. У випадку відсутності всіх замовлених Клієнтом Товарів або їх частини, Інтернет-магазин негайно з дати отримання Замовлення, інформує про це Клієнта. В цьому випадку Продавець:
   • а. повідомляє Клієнта про неможливість прийняття всіх направлених в рамках Замовлення пропозицій для укладення Договору купівлі-продажу; або
   • b. отримує від Клієнта підтвердження його бажання виконати Договір купівлі-продажу в тій частині, в якій Продавець погодився прийняти пропозицію про укладення Договору купівлі-продажу. Тоді Клієнт може скасувати повністю Замовлення (щодо всіх пропозицій) або частково, що не порушує його права на розірвання договору. Скасування Клієнтом Замовлення повністю звільняє Продавця від обов'язку його виконання.
  • 3.12. У разі відсутності можливості прийняти до виконання Замовлення Клієнта, Договір купівлі-продажу щодо заявлених Товарів не буде укладено, а Продавець негайно, але не пізніше ніж протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, повертає Клієнту оплачені за Товари грошові кошти оплати, в тій мірі, в якій Договір купівлі-Продажу не був прийнятий до виконання Продавцем.
  • 3.13.Продавець може інформувати Клієнта про стан виконання Замовлення, відправивши повідомлення на вказану Клієнтом адресу електронної пошти або звернувшись за телефоном, або направивши смс-повідомлення.
  • 3.14.Продавець прагне забезпечити доступність усіх Товарів до реалізації і виконувати договори купівлі-продажу. У разі неможливості виконання договорів, а також в інших випадках, встановлених законом, можуть бути застосовані відповідні положення Цивільного кодексу, у тому числі ст. 493-495 Цивільного кодексу, зокрема, про обов'язки негайного повернення винагороди споживача.
  • 3.15. Загальна вартість Замовлення включає Ціну Товару, витрати на доставку, оплату обраних Клієнтом необов'язкових платних послуг та платежів, що можуть сплачуватися за межами території Республіки Польща. Продавець може власноруч обмежити мінімальну вартість Замовлення, згідно якого доставка Товарів є безкоштовною. Клієнту надається інформація під час складання Замовлення та до моменту здійснення оплати про загальну вартість замовленого Товару, враховуючи оплату доставки (оплата транспортних послуг, послуг поштового зв’язку тощо), та інших витрат, що можуть бути здійснені за межами території Республіки Польща. Клієнт може нести додаткові витрати за межами території Республіки Польща.
  • 3.14. Знижки, які надаються в Інтернет-магазині, не поєднуються, якщо правила Знижок не зазначають інше.
 • 4. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОПЛАТИ ТОВАРУ
  • 4.1. Продавець надає Клієнтові (див. Параграф ХІ п. 5) можливість здійснити оплату Товару наступним способом:
   • оплата кур’єру під час отримання посилки;
   • електронний платіж.
  • 4.2. Можливі актуальні способи оплати зазначаються на сайті Інтернет-магазину/Мобільного додатку в розділі „Оплата” і на сторінці кожного Товару.
  • 4.3. Розрахунок транзакції за допомогою електронних платежів відбувають згідно з вибором Клієнта через супровідні сервіси.
  • 4.4. У випадку, якщо Продавець не отримав платіж Клієнта, тобто платіж за допомогою електронної системи (оплата карткою), ООК може зв'язатися з Клієнтом, щоб нагадати про оплату Замовлення, включаючи надсилання електронного листа. Якщо платіж не поступить протягом 7 днів після розміщення Замовлення, а потім протягом наступних 3-х днів, то це призведе до не приймання Замовлення до виконання. Клієнт також може скасувати замовлення без попередження, звернувшись до Продавця шляхом ООК, не порушуючи свого права на відмову від договору.
  • 4.5. Якщо Клієнт обирає здійснення оплати Товару та його доставки під час отримання посилки, то Клієнт зобов'язаний здійснити оплату при отриманні такої посилки. Відмова від отримання Товару є підставою для розірвання Договору купівлі-продажу. Відмова від доставки є підставою для розірвання Договору. Клієнт може також протягом визначеного цими Правилами та чинним законодавством строку анулювати Замовлення, що не порушує його права на відмову від Договору.
 • 5. ВИТРАТИ, СПОСОБИ ТА СТРОКИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
  • 5.1. Доставка Товару здійснюється по території Польщі і до обраних країн, що зазначені в розділі “Оплата Доставки” на сайті та на кожній сторінці кожного Товару.
  • 5.2. Доставка Товару здійснюється на платній основі, якщо інше не зазначене в умовах Договору купівлі-продажу до місця, вказаного Клієнтом. Витрати на доставку Товарів зазначаються в розділі “Оплата Доставки” на сайті і на сторінці кожного обраного Товару. Продавець надає Клієнтові можливість скористатися наступними способами доставки або отримання Товару:
   • посилка кур'єрська, посилка кур'єрська з оплатою при отриманні.
  • 5.3. Доступні способи доставки можуть залежати від вибраного способу оплати.
  • 5.4. Загальний строк доставки Товару починається з моменту приготування до відправлення Замовлення та до моменту передачі Клієнту Товару перевізником.
  • 5.5. Строк доставки Товару становить 7 (сім) робочих днів, якщо інший строк не зазначений на сторінці Товару на сайті. Якщо в Замовленні містяться Товари з різними строками доставки, то загальний строк доставки Замовлення буде визначатися строком доставки Товару з максимальним терміном.
  • 5.6. Час приготування Замовлення до відправлення Клієнту зазначається на сторінці обраного Товару на сайті і рахується від дня (початок терміну доставки):
   • прийняття Клієнтом умов Договору та його укладення сторонами - у випадку, коли Клієнт обрав здійснення передоплати карткою на сайті Продавця;
   • прийняття Клієнтом умов Договору та його укладення сторонами - у випадку, коли Клієнт обрав оплату при отриманні посилки.
  • До моменту початку терміну доставки, визначеному в п. 5.6. Правил, необхідно додати період часу доставки Товару перевізником, який залежить від обраної Клієнтом форми доставки. Строк доставки відображається на сторінці кожного Товару на сайті і в закладці «Час реалізації замовлення» на сайті.
 • 6. РЕКЛАМАЦІЇ (СКАРГИ)
 • 6.1. Підстави та межі відповідальності Продавця у випадках продажу Товарів неналежної якості (Товарів із недоліками) визначені у відповідних законодавчих актах.
 • 6.2. Товари, що пропонуються до продажу через Інтернет-магазин мають гарантію від виробника або Продавця. Умови надання гарантії і час її перебігу зазначаються у гарантійному документі, що супроводжує Товар.
 • 6.3. Продавець зобов'язаний доставити Клієнтові Товар без недоліків, належної якості.
 • 6.4. Скарги Клієнта щодо якості Товару можуть бути направлені:
 • 6.5. У разі виявлення Клієнтом протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених Продавцем, Клієнт має право за своїм вибором:
 • 6.6. У скарзі Клієнту рекомендується зазначати: (1) інформацію та обставини, що відносяться до предмету скарги, зокрема вид недоліків, обставини їх виявлення; (2) вимогу Клієнта щодо усунення вад Товару, або заміни Товару, зменшення ціни Товару або відмову від Договору купівлі-продажу; також (3) контактні дані особи, що подає скаргу - це полегшить і прискорить процес обробки скарги Продавцем. Дані вимоги носять рекомендований характер, вони не мають впливу на результат розгляду рекламації. Остаточне рішення про задоволення скарги Клієнта за результатами її розгляду приймає Продавець.
 • 6.7. Продавець приступає до розгляду рекламації Клієнта негайно та здійснює його протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дня її отримання. Якщо після спливу цього строку Продавець не надасть відповіді Клієнту, така скарга вважається прийнятою Продавцем і підлягає задоволенню.
 • 6.8. Якщо усунення наслідків продажу неякісного Товару випливає з гарантійних зобов’язань Продавця, Клієнту буде запропоновано надіслати такий Товар за рахунок Продавця на його адресу Новий Кісєлін - вул. Нова 9, 66-002 Зелена Гура, Республіка Польща (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polska).
 • 6.9. Продавець здійснює заміну Товару з істотними недоліками на аналогічний Товар належної якості безкоштовно. За наявності Товару вимога Споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.
 • 6.10. У разі відсутності Товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної скарги. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну Товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити Продавцю інші вимоги, передбачені пунктом 6.5. цих Правил.
 • 6.11. При пред'явленні Споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
 • 6.12. При розірванні Договору розрахунки із Споживачем у разі підвищення ціни на Товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості Товару на час купівлі. Гроші, сплачені за Товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін.
 • 6.13. Клієнт має право пред'явити Продавцю відповідні вимоги щодо недоліків Товару, якщо недоліки було виявлено протягом двох років з дати його продажу. Вимоги щодо усунення недоліків або заміни Товару на аналогічний якісний Товар - не пізніше одного року з дня виявлення недоліку.
 • 6.14. Споживач має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Споживачеві разом з проданим Товаром. Витрати по пересилці Товару несе Споживач.
 • 7. ПОЗАСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ, А ТАКОЖ УМОВИ ДОСТУПУ ДО ТАКИХ ПРОЦЕДУР
 • 7.1. Використання позасудових способів врегулювання спорів і визначення процесу має характер добровільний.
 • 7.2. Детальна інформація, яка стосується можливостей використання Клієнтом, який є Споживачем, позасудових засобів врегулювання спорів і визначення процедур і умов доступу до таких процедур доступна в офісах або ж на сайтах районних (місцевих) адвокатських об'єднань, спілки захисту прав споживачів, інших організацій, до статутних завдань яких відноситься захист прав споживачів, і за наступними Інтернет-адресами:
 • 7.3. Клієнт, який є Споживачем, має наступні можливості користування позасудовими засобами врегулювання спорів:
 • 7.4. Посилання ec.europa.eu/odr містить джерела інформації на тему позасудових форм розв'язання суперечок, які можуть виникнути між підприємцями і споживачами.
 • 8. ПРАВО НА ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ
 • 8.1. Споживач, який уклав договір на відстані, може протягом 30 (тридцяти ) календарних днів вийти з нього без пояснення причин і без будь-яких витрат для себе (що є продовженням 14-денного терміну на відмові від договору). Для того, щоб дотриматися даного терміну, достатньо відправити заяву в цей строк. Заява може бути направлена:
 • 8.2. Клієнт може використати зразок формуляру відмови від Договору, однак це не є обов’язковим.
 • 8.3.Перебіг терміну відмови від Договору купівлі-продажу розпочинається з дня отримання Товару Споживачем або іншою особою, яка ним зазначена, за таких умов:
 • 8.4. У разі виходу із Договору, укладеному на відстані, такий договір вважається неукладеним.
 • 8.5. Продавець має оперативно, але не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з моменту отримання заяви Споживача про відмову від Договору, повернути Споживачеві здійснені ним платежі, в тому числі вартість доставки Товару (за винятком додаткових витрат, що виникли на підставі обраного Клієнтом способу доставки, крім простого і дешевого способу доставки, зазначеного на сайті Інтернет-магазину). Продавець зобов'язаний відшкодувати оплату, використовуючи той же спосіб оплати, який був застосований Споживачем, якщо інший спосіб не узгоджено сторонами. Якщо Продавець не запропонував самостійно забрати Товар, то Продавець може призупинити повернення оплати до моменту отримання Товару від Споживача або до отримання від Споживача доказів відправки такого Товару Продавцю.
 • 8.6. Споживач зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 14 днів з дати якої він вийшов з Договору, повернути товар Продавцю або віддати його особі, уповноваженій продавцем у випадку, якщо Продавець запропонував забрати Товар самостійно. Споживач може повернути Товар за адресою: TMM Express 08-322 вул. Броварська 1 с. Проліски Бориспільський район Київська область Україна (eobuv.com.ua). Споживач має зберігати документ, що підтверджує факт повернення Товару.
 • 8.7. Споживач несе відповідальність за зниження вартості Товару в результаті його використання.
 • 8.8. Споживач несе лише прямі витрати, пов'язані з його виходом із Договору та поверненням Товару.
 • 8.9.Право відмови від Договору, укладеному на відстані, не надається Споживачеві щодо договорів:
 • 9. ЛІЦЕНЗІЯ
 • 9.1. Виняткові права на Контент, який доступний на сайті Інтернет-магазину/Мобільному додатку, зокрема, але не лише, назва Інтернет-магазину, товарний знак, розміщені графічній об’єкти, відео, програмне забезпечення, дизайн сайту, бази даних захищені законом, виключне право на них належить Продавцю або юридичним особам, з якими Продавець уклав відповідні угоди. Клієнт має право використовувати інформацію, розміщену на сайті Інтернет-магазину/в Мобільному додатку безкоштовно, а також використовувати Контент, розміщений відповідно до закону і розповсюджувати його іншими клієнтами, але тільки для особистого використання і при використанні Інтернет-магазину/Мобільного додатку у відповідності до норм чинного законодавства. Використання вмісту сайту/Мобільного додатку з іншої метою допускається тільки на підставі спеціальної попередньої письмової згоди на це уповноваженої особиВиняткові права на Контент, який доступний на сайті Інтернет-магазину/Мобільному додатку, зокрема, але не лише, назва Інтернет-магазину, товарний знак, розміщені графічній об’єкти, відео, програмне забезпечення, дизайн сайту, бази даних захищені законом, виключне право на них належить Продавцю або юридичним особам, з якими Продавець уклав відповідні угоди. Клієнт має право використовувати інформацію, розміщену на сайті Інтернет-магазину/в Мобільному додатку безкоштовно, а також використовувати Контент, розміщений відповідно до закону і розповсюджувати його іншими клієнтами, але тільки для особистого використання і при використанні Інтернет-магазину/Мобільного додатку у відповідності до норм чинного законодавства. Використання вмісту сайту/Мобільного додатку з іншої метою допускається тільки на підставі спеціальної попередньої письмової згоди на це уповноваженої особи
 • 9.2. Клієнт, розміщуючи на сайті Інтернет-магазину/в Мобільному додатку, зокрема графіки, коментарі, відгуки, або інші висловлювання в Профілі або на інших сторінках сайту, надає Продавцю безкоштовну ліцензію на невизначений строк на використання, зберігання, зміну, видалення або доповнення, публічне оприлюднення, відтворення та розповсюдження (зокрема в мережі Інтернет) такого Контенту для загального ознайомлення.
 • 9.3. Незалежно від зазначеного вище, авторські права на Мобільний додаток належать Продавцю. Після встановлення Мобільного додатку на мобільному пристрої Клієнта, Продавець надає Клієнту невиключну ліцензію на використання Мобільного додатку, включаючи тиражування Мобільного додатку тільки у зв'язку із завантаженням на мобільний пристрій, а також встановлення та запуск Мобільного додатку на мобільному пристрої Клієнта. Клієнт може встановити Мобільний додаток на будь-якій кількості мобільних пристроїв Клієнта, при цьому допускається установка тільки однієї копії Мобільного додатку на одному мобільному пристрої.
 • 9.4. Клієнт не має права, зокрема, перекладу, адаптації, зміни системи макету або внесення будь-яких-небудь інших змін до Мобільного у додатку, в тому числі, до його вихідного коду, за винятком випадків, дозволених законодавством, Клієнт не має права використовувати Мобільний додаток з метою в цілях отримання прибутку.
 • 10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • 10.1. Володільцем персональних даних Клієнта є Продавець.
 • 10.2. Надання персональних даних Клієнтом є добровільним, але необхідним для створення Профілю та\або прийняття умов Договору купівлі-продажу, Договору про надання послуг та їх виконання. Обробка даних здійснюється після отримання однозначної згоди Клієнта на її проведення.
 • 10.3. Продавець застосовує відповідні технічні та організаційні засоби для забезпечення охорони персональних даних Клієнтів.
 • 10.4. Клієнт має право знати про мету обробки персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; мати доступ до своїх персональних даних; змінювати або знищувати свої персональні дані шляхом направлення відповідного запиту до Продавця.
 • 10.5. Клієнт може подати вимогу до суб’єкта, що здійснює обробку персональних даних Клієнта, із запереченням проти обробки своїх персональних даних, щодо їх зміни або знищення, відкликати згоду на обробку персональних даних, обмежити їх передачу.
 • 10.6. Більш детальна інформація міститься на сайті в розділі «Політика конфіденційності»
 • 11. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ І ЗМІНА ПРАВИЛ
 • 11.1. Продавець у будь-який момент може припинити Договір про надання послуг Клієнту, повідомивши про це за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення, з наступних причин:
 • 11.2. Незалежно від викладеного вище щодо обробки персональних даних Клієнта та їх охорону протягом певного часу, Продавець має право розірвати Договір про надавання послуг у випадку, коли ПРОФІЛЬ (ACCOUNT) Клієнта в Інтернет-магазині не активний протягом 3 (трьох) років.
 • 11.3. Продавець направляє відповідне повідомлення Клієнту на електронну пошту, вказану Клієнтом під час створення Профілю або складення Замовлення.
 • 11.4. Продавець може розірвати з Клієнтом Договір про надання послуг або з інших підстав відповідно до умов цих Правил з повідомленням за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання і/або відмовити Клієнту в правах на подальше користування Інтернет-магазином/Мобільним додатком або складання Замовлень, і також може обмежити його доступ до частини або цілого Контенту сайту/Мобільного додатку, у випадку, якщо Клієнт порушує вимоги цих Правил.
 • 11.5. З важливих причин, тобто у разі грубого порушення Клієнтом цих Правил, в ситуації, якщо даний Клієнт порушив положення пункту 2.10.6 та 2.10.7або Правил Продавець, щоб уникнути подальших збитків, може не прийняти пропозиції Клієнта щодо певних форм оплати чи доставки. Дане положення застосовується незалежно від того, якими даними ідентифікує себе Клієнт, і які зазначаються дані при оформленні Замовлення, а зокрема, коли Клієнт одночасно порушує положення пункту 2.10.1.Правил.
 • 11.6. У разі направлення чергового Замовлення при виборі конкретного способу оплати або поставки Товару з порушенням умов цих Правил та Договору купівлі-продажу, у випадку п. 11.4. цих Правил, Продавець зв'язується з Клієнтом, направивши повідомлення на вказану Клієнтом адресу електронної пошти, про грубе порушення Клієнтом Правил і не можливістю прийняти Замовлення з використанням заданого способу оплати чи доставки, при одночасній вказівці на альтернативні способи оплати чи доставки, які є доступними для Клієнта на даний час.
 • 11.7.Клієнт, до якого застосовуються п. 11.4 або п.11.5 цих Правил, може вподальшому приймати пропозиції Продавця, використовуючи Інтернет--магазин/Мобільний додаток або використати конкретний спосіб оплати чи доставки, тільки після попереднього контакту з Продавцем (через ООК), отримавши згоду Продавця на подальше здійснення Замовлень через Інтернет-магазин/Мобільний додаток, або використання таким Клієнтом певного способу оплати чи доставки.
 • 11.8. Продавець може вносити зміни до цих Правил (за винятком розділу 12 Правил, що стосуються Клієнтів, які не є Споживачами,) у випадку виникнення принаймні однієї з нижче вказаних підстав:
 • 11.9. Продавець направляє Клієнту відповідне повідомлення про зміну Правил на електронну пошту, вказану Клієнтом під час створення Профілю або складення Замовлення.
 • 11.10. Зміни вносяться до Правил шляхом оприлюднення їх на сайті Інтернет-магазину і за допомогою направлення повідомлення Клієнту на адрес електронної пошти, щоб Клієнт міг ознайомитися з його змістом.
 • 11.11. Зміни, що вносяться до Правил, набувають чинності через 14 (чотирнадцять) днів з дати направлення повідомлення про зміну. Клієнти мають право відмовитися від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання повідомлення про зміну Правил.
 • 12. ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ-СУБʼЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 • 12.1. Положення даного розділу стосуються виключно для Клієнтів, які не є Споживачами.
 • 12.2. Продавець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу, укладеного з Клієнтом, який не є Споживачем, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня його прийняття та укладення. В такому випадку відмова від Договору купівлі-продажу може мати місце і без зазначення причини і Клієнт, який не є Споживачем, не повинен мати жодних претензій до Продавця.
 • 12.3. Продавець має право обмежити доступні способи оплати Товару, а також вимагати здійснити передоплату повністю або частково за Товар і це не залежить від обраного Клієнтом способу оплати і факту укладення Договору купівлі-продажу.
 • 12.4. З моменту передачі Продавцем Товару перевізникові для доставки Клієнту, до Клієнта, який не є Споживачем, переходять всі ризики знищення та пошкодження Товару. Продавець в цьому випадку не несе відповідальності за втрату або пошкодження Товару з моменту передачі його перевізникові до моменту отримання його Клієнтом, та за порушення термінів поставки.
 • 12.5. Продавець може розірвати Договір у будь-який момент без зазначення причин шляхом направлення Клієнту відповідного повідомлення в довільній формі.
 • 12.6. Ані Продавець, ані його працівники, ані його уповноважені особи не несуть відповідальності за будь-які дії Клієнта, його працівників, його уповноважених осіб.
 • 12.7. Відповідальність Продавця по відношенню до Клієнта, який не є Споживачем, обмежена і не може перевищувати сім тисяч п'ятсот гривень сумарно за всіма претензіями. Продавець не несе відповідальність за упущену вигоду Клієнта, який не є Споживачем, при виконанні Договору купівлі-продажу.
 • 12.8.Будь-які спори між Продавцем і Клієнтом, який не є Споживачем, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спір може бути переданий на розгляд до компетентного суду за місце знаходженням Продавця.
 • 12.9. Продавець має право змінювати Правила в будь-який момент на підставі чинного законодавства.
 • 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 13.1. Ці Правила вступають в дію з 12.07.2018
 • 13.2. Правила складені Продавцем українською мовою
 • 13.3. Договори укладені за даними Правилами, укладені в місцезнаходженні Продавця.
 • 13.4. Надання та підтвердження Клієнтові істотних положень Договору купівлі-продажу здійснюється шляхом направлення Клієнтові електронного повідомлення з підтвердженням оформленого Замовлення і шляхом додавання до посилки з Товаром фіскального документу, що підтверджує купівлю Товару. Зі змістом Договору купівлі-продажу можна додатково ознайомитися на сайті Інтернет-магазину.
 • 13.5.Зміст Правил є доступним для Клієнта безкоштовно під наступною адресою URL https://www.eobuv.com.ua/pravila-koristuvannja, де Клієнти можуть в будь-який момент їх переглядати та роздрукувати.
 • 13.6. Продавець інформує, що користування Інтернет-магазином/Мобільним додатком за допомогою Інтернет браузера, здійснення дзвінків до ООК може вимагати додаткової оплати за з'єднання, згідно з тарифним пакетом постачальника таких послуг, яким користується Клієнт.
 • Вгору
  «
  »